Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Paragrafer

§ 86-101 § 103-107

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-02

Datum då anslaget tas ned

2023-05-24

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-05-02 - 2023-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom