Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Paragrafer

§§ 165 - 167

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-07

Datum då anslaget tas ned

2023-09-29

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-09-07 - 2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson