Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-17

Paragrafer

§ 200-226

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-19

Datum då anslaget tas ned

2023-11-10

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-10-19 - 2023-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom