Våga fråga

Datum
Tid till

Suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken
på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt.

I utbildningarna får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta.

Kursinnehåll

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg

Ingen föranmälan krävs. Vid frågor, kontakta Hanna Röngren:
hanna.rongren@heby.se, 0224-360 11

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Västerlövsta församlingshem
Arrangör
Heby kommun, föreläsare Suicide Zero
Telefon
022436011
E-post
hanna.rongren@heby.se