Ledare som lyssnar

Illustration, ledare som lyssnar
Datum
Tid till

Fler och fler barn uppger att de ofta känner sig stressade och att de har besvär som ångest och oro. Ju tidigare man kan upptäcka det desto bättre. Välkommen till ledarskapsutbildningen Ledare som lyssnar.

Utbildningen är en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbutbildning som genomförs i RF-SISU Upplands regi.

Här kan du som ledare inom en idrottsförening göra stor skillnad genom att vara uppmärksam och ha rätt verktyg för att stärka psykisk hälsa hos barn och unga.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa, hur du som ledare kan vara ett så bra stöd som möjligt för barn och unga. Utbildningen vänder sig även till dig som är ledare för barn och unga som har en NPF-diagnos. Utbildningen utgår från de fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Hur du kan stärka psykisk hälsa
  3. Hur du kan upptäcka att någon mår dåligt
  4. Hur du lyssnar och ger stöd

Under utbildningen går vi tillsammans igenom särskilda delar av dessa kapitel och det avsätts tid till både gruppdiskussioner, reflektion och fika.

Vi önskar att du innan utbildningen själv går igenom kapitlen på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
På så sätt blir diskussionerna livligare vilket gör utbildningen mer givande. Vi som utbildar heter Stefan Forsman och Matilda Jakobsson Blom.

Under kvällen fikar vi också tillsammans.

Är du och/eller din förening intresserade av att delta? Kontakta Anders Eklund:
anders.eklund@heby.se
0224-360 40

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Östervåla sporthall
Arrangör
Heby kommun, RF-SISU Uppland
Telefon
0224-36040
E-post
anders.eklund@heby.se