Detaljplan för Tärnsjö 25:1 och 36:1, DP 397 har vunnit laga kraft

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

21 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

19 juli 2022

Datum då anslaget tas ned


Sekreterare


Kontakt

Hanna Löfstrand
Planarkitekt/Landskapsarkitekt
hanna.lofstrand@heby.se
0224-361 37
Heby kommun, 744 88 Heby
www.heby.se Länk till annan webbplats.

Relaterade dokument

Lagakraftbevis DP 397 Pdf, 634.3 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juli 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin