Inbjudan till Samråd om förslag till Vattentjänstplan

Samrådstider

2023-06-19 till 2023-08-13

Vattentjänstplan

Alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är inte bindande.

Heby kommun har upprättat ett förslag till vattentjänstplan som nu är föremål för samråd.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga på:

Heby kommuns hemsida www.heby.se/vattentjanstplan
Medborgarservice i Heby kommunhus, Tingsgatan 11, Heby
Heby bibliotek, Kyrkogatan 2, Heby
Tärnsjö bibliotek, Stationsgatan 19, Tärnsjö
Östervåla bibliotek, Stora torget 3 I, Östervåla.
Önskas utskrivna handlingar, vänligen kontakta medborgarservice via kommunens växel 0224-360 00 eller information@heby.se

Upplysningar kan lämnas av Mark- och planeringsenheten, Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se, 0224-362 80 under vecka 25 och 26.

Yttrande

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun.
E-post: information@heby.se
Brev: Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby

Ange gärna ämnesrad "Yttrande samrådsförslag vattentjänstplan" i yttrandet. Yttrandet ska ha inkommit senast den 13 augusti 2023

 

 


Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin