Nu gäller ny avfallstaxa

Händer håller i jord

Information från VafabMiljö

Från den 1 april gäller ny avfallstaxa för alla kommuner som ingår i Vafab. Taxan innebär en höjning om i snitt cirka 5 kronor/månad för dig som är lägenhetsinnehavare och 11 kronor/månad för dig som är villaägare.

Därför höjs taxan

Taxan höjs med anledning av att returpapper har blivit ett kommunalt avfall. Tidigare har insamling och återvinning av returpapperet legat på producenterna. Beslutet om att returpapperet ska hamna på kommunerna har tagits av regeringen. Både Avfall Sverige, VafabMiljö och flera andra aktörer har motsatt sig förslaget, både i remissvar och andra artiklar utan gensvar.

Kostnaden för VafabMiljö att ta över ansvaret för returpapperet motsvarar, enligt våra beräkningar, en ökning med knappt 4 procent.

Skillnad i grundavgift och rörlig avgift

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling med mera. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Grundavgiften höjs med 8 procent.

De rörliga avgifterna, såsom sophämtning, behandling och andra delar som hör till driften, är oförändrade.

Det skapar en genomsnittlig höjning för den sammanlagda taxan på knappt 4 procent, vilket motsvarar den kostnadsökning vi får med det nya ansvaret.

Mer information om detta hittar du på VafabMiljös webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås