Förebygg självmord och psykisk ohälsa

Händer håller i jord

Under hösten har du möjlighet att ta del av tre livsviktiga föreläsningar, alla med temat hur vi kan förebygga självmord och psykisk ohälsa. Föreläsningarna är en del av kommunens arbete med suicidprevention och är kostnadsfria för deltagaren.

Heby kommun vill även i år uppmärksamma suicidpreventiva dagen som infaller den 10 september varje år och som instiftats av WHO (FN’s världshälsoorganisation). Under september månad erbjuder därför Heby kommun, i samarbete med Suicide Zero och Riksidrottsförbundet SISU Uppland, tre föreläsningar för att uppmärksamma, öka kunskapen och minska stigmat om psykisk ohälsa och suicid. Föreläsningarna riktar sig till dig som kommuninvånare; förälder, anhörig, medmänniska och ledare inom föreningsliv och civilsamhälle för barn och unga.

Vi hoppas med detta initiativ öka medvetenheten och visa att det är ”okej” att prata om svåra frågor, och framförallt att det finns stöd och hjälp att få när det finns någon som mår dåligt!

- Hanna Rönngren, Förändringsledare Effektiv och nära vård i Heby kommun

Tre föreläsningar september 2022

Föreläsningarna är kostnadsfria.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 september 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord