Gatubelysning efter statliga och enskilda vägar stängs ner till sommaren

Till sommaren 2023 kommer vi att stänga ner gatubelysning utmed statliga och enskilda vägar som vi idag sköter om. Vi kommer att låta belysningsstolparna står kvar under en tid utifall att Trafikverket eller samfälligheter är intresserade av att ta över anläggningarna.

2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att Heby kommun inte ska ansvara för gatubelysning vid statliga eller enskilda vägar i kommunen. Trafikverket är ansvarig för de statliga vägarna och här ingår även belysningsansvaret.
- Vi har haft belysningen kvar så länge den har varit i bra skick men nu när vi arbetar för en säker och modern belysningsanläggning med lägre driftskostnad så fortsätter vi att verkställa nämndens beslut. Vi byter ut all armatur till LED och då fasar vi ut belysningen som vi inte ansvarar för. Nu lämnar vi över ansvaret till Trafikverket för de statliga vägarna och till privata samfälligheter när det gäller de enskilda vägarna, säger Tord Lillja, trafikingenjör.

Arbetet startade i Östervåla

För ett år sedan påbörjades arbetet med att verkställa det politiska beslutet genom att belysning längs tre vägsträckor i Östervåla stängdes ner. Då var planen att arbetet skulle fortsätta i hela kommunen under fem år. Med anledning av de ökade energikostnaderna har tidsplanen nu ändrats till två år. Det innebär att den återstående belysningen kommer att släckas ner i år och all armatur i belysningen efter våra egna gator och vägar kommer att bytas mot LED under 2023.
- Inför nästa år har vi fått lov att budgetera en höjning av våra energikostnader med 400 procent. Då är det inte försvarbart att behålla belysning som nämnden klargjorde för fyra år sedan att vi inte ansvarar för, säger Tord Lillja.

Uppmärksammar Trafikverket
på vissa sträckor

Kommunen har full förståelse för att det här kommer att väcka besvikelse bland invånare som drabbas av stängningen. Tord uppmärksammar Trafikverket på vissa vägsträckor där belysningen skulle behöva vara kvar. Här har kommunen fokus på trafiksäkerhet för barn.
- Eftersom att vi har lokalkännedom så vill vi självklart vara ett stöd till Trafikverket när det gäller prioriteringar och uppmärksamma dem på sträckor där belysning skulle behövas även i framtiden. Trafikverket har bedömningsgrunder för att bedöma om de ska fortsätta ha belysning efter vägsträckorna eller ej och vi kan bara hoppas att de tar med våra prioriteringstips i sin bedömning, säger Tord.
Redan idag finns beslut från Trafikverket på att de ska fortsätta ha belysning efter vissa vägar. Vilka det handlar om framgår av kartorna som redovisas nedan.

Välkomnar samfälligheterna att höra av sig

När det gäller de enskilda vägarna välkomnar vi att samfälligheterna hör av sig om det finns ett intresse av att ta över belysningsanläggningar utmed dessa vägsträckor.
- Av den anledningen kommer belysningen till att börja med att släckas ner och om det inte finns något intresse av att ta över anläggningen kommer stolparna så småningom att tas bort, säger Tord.

Kartor, frågeformulär och intresseanmälan

Här nedanför hittar du kartor med tillhörande teckenförklaring. Där kan du se utmed vilka vägar som belysningen kommer att släckas ner och om det handlar om en statlig eller enskild väg. Om du har frågor kring det här skickar du in dem genom Frågeformuläret nedan. Generella frågor och svar kommer att redovisas här på webbplatsen medan specifika frågor kommer att besvaras via e-post. Är din samfällighet intresserad av att ta över en anläggning? Anmäl föreningens intresse i formuläret Intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Pressfrågor

Vid frågor om beslutet kontakta Per Möller (C), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, per.moller2@heby.se

Vid frågor om projektets genomförande kontakta Lena Fransson, tf teknisk chef, lena.fransson@heby.se

Frågor om belysning utmed statliga vägar

Trafikverket, 0771-921 921
Öppettider: 08.00-16.00
Skicka din fråga till Trafikverket Länk till annan webbplats.

Övriga frågor om projektet

Använd nedanstående frågeformulär.

Kartor

Frågeformulär

Intresseanmälan belysningsanläggning


Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås