Avrådan från bad i Dalälven

Översvämning i Ingboviken.

Ingboviken, Östahalvön.

SMHI har fortsatt orange vädervarning för höga flöden och höga strömhastigheter i Dalälven. Därför avråds nu från bad i älven.

De höga flödena och de starka strömmarna gör det just nu osäkert att bada i Dalälven. Dessutom gör de höga flödena att det finns risk risk för att bryggor, båtar och andra lösa föremål följer med vattnet och flyter runt i älven. Därför avråds just nu från bad.

De höga flödena väntas fortsätta några dagar till. Vi påminner dig som har fritidshus, båt eller brygga intill Dalälven att titta till dina ägodelar. Till följd av det höga flödet är vattennivåerna höga på Östahalvön och området kring Nordmyrasjön och det finns risk för att vattnet stiger ytterligare.

Var försiktig!

  • Underskatta inte vattnets kraft. Det finns risk för underminering, ras och skred.
  • Ta inga onödiga risker.
  • Håll kontakt med dina grannar, de kan behöva din hjälp.
  • Följ väderutvecklingen på www.SMHI.se Länk till annan webbplats.

16 augusti, 00.00: Orange varning för översvämning Länk till annan webbplats.

11 augusti: Orange varning för höga flöden Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Vädervarningar Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Översvämning Länk till annan webbplats.

Titta till fritidshus och båtar - högt vatten kring Östahalvön

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås