Information om Afrikansk svinpest

Händer håller i jord

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar och är mycket smittsam. Den drabbar inte människor eller andra djurslag men vi kan alla sprida virussjukdomen. I det område där smittade djur nu har hittats har det upprättats en så kallad smittad zon där extra försiktighet och speciella regler gäller. Heby kommun ingår inte i denna zon men det finns saker som är bra att tänka på även här.

Sjukdomen afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Så sprids afrikansk svinpest

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Vad kan du göra?

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Rapportera här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är jägare

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Du som har grisar

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta oss på djurhälsoenheten. foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Rapportera fynd av sjuka eller döda vildsvin

Om du hittar sjuka eller döda vildsvin i naturen så ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) omgående. Här hittar du mer information om hur du rapporterar vilt
https://rapporteravilt.sva.se/Home/Inledning Länk till annan webbplats.

Källa: Jordbruksverket och SVA

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afrikansk svinpest - Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås