Fina resultat i skolan

Händer håller i jord

Bland de elever som gick ut nian i våras kunde vi se en glädjande ökning av behöriga till gymnasiet. Trivsel, närvaro, måluppfyllelse och engagemang är viktiga komponenter i arbetet med att hjälpa eleverna att lyckas i sin skolgång.

Det är många saker som spelar in när goda resultat blir till och Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar brett med att hela tiden förbättra trivsel, elevers närvaro och öka elevers måluppfyllelse. Det görs också många riktade insatser för både elever och pedagoger i skolan.

- Kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att vi håller i och fortsätter att utvecklas. Vi har kompetenta, engagerade medarbetare som gör allt för att våra elever ska lyckas i sin skolgång säger Susanne Sverkersson, verksamhetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen

Fokus på närvaro viktigt

Ett nytt grepp i kvalitetsarbetet är så kallad kvalitetsdialog. En dialog som förs med alla förskolor och skolor i kommunen. Under samtalen diskuterar förvaltningen tillsammans med pedagoger, elevhälsa, elevråd och skolledning om fokusområdena närvaro, trivsel och måluppfyllelse.

Fokus på just närvaro är viktigt och det har kommit till ungdomscoacher i skolan som är ytterligare trygga vuxna nära eleverna. Det finns också en ny närvaroplan som ger en tydlig arbetsgång gällande ansvar, rutiner, kartläggningar och annan dokumentation. Ett Närvaroteam har införts som stödjer både elever, vårdnadshavare och skola i frånvaroproblematik och som också kan hjälpa till med förebyggande insatser.

- Vi har infört särskilda undervisningsgrupper på några av våra skolor både i norr och söder. Vi har elever som behöver det lilla sammanhanget under delar eller hela skoldagen. Det kan se väldigt olika ut för olika elever, det är individens behov som styr och åtgärder kan vara över tid eller för en kortare period säger Susanne Sverkersson.

Många olika insatser

Skolan har även deltagit i projektet Fullföljd utbildning, ett gemensamt projekt med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Fokus i projektet låg på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga ska få möjligheten att slutföra sina studier.

Det ovan beskrivna är dock bara ett axplock av vad som görs i våra skolor. Mängder av olika lyft och satsningar, projekt och utvecklingsarbeten sker kontinuerligt och har alla samma mål, nämligen att höja måluppfyllelsen och att skapa den bästa miljön för eleverna för att genomföra sina studier.

- Vi fortsätter vårt arbete, vi arbetar strategiskt och ser framåt säger Susanne Sverkersson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås