Investeringsstöd till samlingslokaler

Händer håller i jord

Kommunstyrelsen antog den 7 juni 2023 riktlinje för investeringsstöd till samlingslokaler.

Stödet kan sökas av föreningar och de krav som ställs på den som söker och hur du ansöker framgår av riktlinjen här nedan.

Bland annat ska minst 12 aktivitetstillfällen per år genomföras i lokalen, och föreningen ska bli beviljad stöd även från en annan part för att stödet ska betalas ut.

Under 2023 har kommundirektören beslutat att det är möjligt att bevilja ett stöd av en omfattning om högst två prisbasbelopp. Om fler bidrag har sökts, prioriteras aktörer som har flest medlemmar och aktivitetstillfällen och de aktörer som inte har mottagit investeringsbidrag tidigare. Ansökan ska vara inkommen till Heby kommun senast 1 oktober 2023.

Riktlinje för investeringsstöd samlingslokaler Pdf, 194 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin