Hebymodellen har vunnit Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2023

Modersmålslärare Heby kommun

Överst fr vänster: Kesete Hadera, Manal Dishly, Rasha Amouri, Emilie Jansson, Dilba Nassan Nederst f vänster: Camilla Gunnarsson, Aija Speville, Miad Ahmed, Parvaneh Darabmanesh

Modersmålsundervisningen och studiehandledningen i modersmål i Heby kommun har vunnit Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. Det är den egna modellen som skapats av chefer och modersmålslärare på CLL, den så kallade ”Hebymodellen”, som får priset från Skolverket.

Hebymodellen kan i kortet förklaras som en inkluderande modell. Modersmålslärarna inkluderar alla medarbetare, så som rektorer och lärare, som finns kring eleven samt elevens föräldrar i sitt arbete för att skapa trygghet, psykisk hälsa och de bästa förutsättningarna för lärande kring eleven.

- Jag har arbetat i många andra kommuner som modersmålslärare och ingen annanstans arbetar man på det här sättet, så inkluderande. Jag blev så imponerad av det här arbetssättet när jag kom hit till Heby säger Aija Speville, modersmålslärare, Heby kommun

Helhet skapar trygghet

I modellen ingår även egna föräldramöten för gruppen som har modersmålsundervisning och/eller studiehandledning i modersmål.

- Vi har en helhet här på Centrum för livslångt lärande (CLL) när det kommer till detta. Vi har hand om mottagande när du som nyanländ kommer till kommunen. Vi har SFI där många av föräldrarna till elever som har modersmålsundervisning går och vi har också modersmålsundervisning för barn. Det ger en trygghet hos både föräldrar och barn som lär känna oss och våra olika verksamheter, säger Camilla Gunnarsson, verksamhetschef för CLL

Goda resultat

Miad Ahmed är teamledare för modersmålslärarna och har varit med och byggt upp arbetssättet som nu blivit Hebymodellen.

- Vi ser en fantastisk utveckling av vårt arbete där vi ser elever som får bättre och bättre resultat i skolan och där vi har ett jättefint samarbete med lärare och rektorer i skolan, säger Miad

- I Hebymodellen blir barnen genom modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål rustade för självständiga studier och för att så småningom klara av studier på svenska. Samma underlag och undervisningsmaterial används av modersmålslärarna som i den ordinarie verksamheten och det följer samma tidsplanering, säger Emilie Jansson biträdande rektor för CLL i Heby kommun

Fortsätter att utveckla arbetet

Priset som nu Hebymodellen får är 33 000 kr som kommer att användas för att vidareutveckla arbetet och modellen.

- Vi har en sådan bra organisation här i Heby kommun och vi har en bra sammanhållning, vi får utvecklas i vårt arbete och kan ge mycket till både barn och föräldrar i form av integration i det svenska samhället. Vi har också en väldigt bra ledning som lyssnar och är väldigt lösningsfokuserade säger Miad Ahmed, teamledare och modersmålslärare i Heby kommun

Skolverkets motivering till Hebymodellen

Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2023 tilldelas Centrum för livslångt lärande i Heby kommun för sitt projekt ”Hebymodellen” Projektet har utvecklat en lärandeorganisation med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och undervisningsnära frågor, vilket lett till integration och lärande i andraspråk i kommunen.

Syftet var att involvera rektorer, lärare och föräldrar i språkutvecklingen hos elever med modersmålsundervisning och att bygga starka broar som skapar förståelse för modersmål och lärande. Man har organiserat modersmålsundervisning och studiehandledning tillsammans med vuxenutbildning och mottagning, för att skapa förutsättningar att tillsammans kunna utveckla metodik, planera teman och diskutera för att underlätta och samordna sitt arbete

Vi säger ett STORT grattis till chefer och modersmålslärarna på CLL!

Vill du läsa mer om priset och se en film med vinnarna så kan du gå in på skolverkets sida:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås