Heby kommun har god
beredskap både för krig och kris

Emma Burstedt och Marie Löfgren

Emma Burstedt och Marie Löfgren

Vi lever i en tid då vi som kommun behöver vara förberedda för både krig och andra större kriser. I Heby kommun har vi både en långtgående planering och förberedelser för om kriget eller krisen kommer.

- Vi har en bra planering och en krigsorganisation på plats säger Marie Löfgren som är Beredskapssamordnare och Säkerhetsskyddschef i Heby kommun.

Planeringen inför krig och kris innefattar alla kommunens verksamheter och vi tittar bland annat på hur vi kan klara av bemanning, vatten- och elförsörjning och hur vi ska följa lagar och förordningar under olika typer av scenarier.

- Vi behöver kunna bedriva samma verksamheter som vi gör i vanliga fall och i fredstid. Det mesta av vår verksamhet är samhällsviktiga funktioner som exempelvis vård- och omsorg och barnomsorg. Dessa verksamheter behöver fungera för att samhället i stort också ska fungera så bra som möjligt säger Emma Burstedt, kommundirektör i Heby kommun.

Kontinuerligt arbete

Heby kommun har en längre tid planerat för krig och kris och sedan 2022 pågår ett kontinuerligt arbete med bland annat utbildningsinsatser och olika övningar för kommunens medarbetare.

- Länsstyrelsen erbjuder många bra utbildningar som vi har tagit del av. Bland annat har vi haft en totalförsvarsutbildning och olika utbildningar vid kris som till exempel ett elbortfall säger Marie Löfgren.

- Vi lägger ner både mer fokus och pengar i frågan och det är ett prioriterat område i kommunstyrelsens detaljbudget säger Emma Burstedt

Tänket finns med i allt vi gör

Sedan länge finns planer med prioriteringar för både nödvatten och reservkraft i kommunen som ska fungera både vid krig och kris och alla medarbetare i kommunen är krigsplacerade.

- Vi har detta tänk med i oss i allt vi gör och i alla våra verksamheter till exempel vid upphandling av livsmedel säger Marie Löfgren.

Viktigt med egen beredskap

Som privatperson är det naturligtvis viktigt att ha en egen beredskap och du ska kunna klara dig själv i en vecka oavsett händelse. Det är en fördel att ha någon form av krislåda med mat, batterier, vatten och kläder. I kommunen har vi också trygghetspunkter som finns eller är under uppförande i samtliga tätorter. På Trygghetspunkterna kan du få information från Heby kommun, region Uppsala och Länsstyrelsen, få tillgång till el, göra enklare matlagning och få tillgång till toalett och dusch. De ska helt enkelt vara en trygghet vid kris, krig eller extraordinär händelse.

- Det är krisen eller händelsen som avgör vilka Trygghetspunkter som aktiveras. Vid större händelser kanske alla behöver öppnas men det kan också handla om mer lokala händelser och då öppnar vi den Trygghetspunkt som behövs, säger Marie Löfgren

-Sedan är det alltid bra att engagera sig i de olika frivillighetsgrupper som finns i vår kommun säger Emma Burstedt

Vill du läsa mer om vår beredskap eller veta mer om hur du bäst skapar din egen hemberedskap så hittar du mer information via vår sida: https://www.heby.se/organisation-plats-och-politik/trygghet-och-sakerhet/krisberedskap


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin