Risk för höga flöden i kommunens vattendrag

Med anledning av snösmältning och redan mättad mark/isig mark finns risk för höga flöden i kommunens vattendrag den närmaste tiden.

Snösmältning och nederbörd i kombination med redan mättad mark gör att vattennivåerna i kommunens vattendrag kan väntas stiga till höga nivåer. Under förra veckans kontroll av vattennivåerna konstaterades att vattennivåerna generellt var höga i kommunens vattendrag.

Varför stiger flödena just nu?

Det har varit en snörik vinter som nu börjar smälta av. Vi har också fått nederbörd i form av regn den sista veckan som snabbt rinner av på markytor som antingen är täckta av is eller som inte kan ta emot så mycket vatten. När marken inte kan ta emot mer vatten så rinner vattnet vidare till lågpunkter eller vattendrag vilket gör att flödena stiger.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord