Ventilation på Heby skola F-6 och anpassad grundskola

Händer håller i jord

En utredning av gjorts kring ventilationen i Heby skola F-6 och anpassad grundskola. Resultatet visar att ventilationen i vissa delar inte är tillräcklig för nuvarande antalet elever. Nu tittar förvaltningen på hur problemet kan lösas.

En ombyggnation skulle kosta 16 miljoner kronor, en lösning som inte är genomförbar just nu med tanke på det ekonomiska läget. Den föreslagna lösningen är i stället moduler fram till dess att vi ser en minskning av elevantalet. När grupperna i grundskolan blir mindre kommer de att rymmas i skolan igen och gränsvärdena för ventilationen kommer att kunna hållas.

Utbildningsnämnden har inte ekonomiska förutsättningar för att finansiera modulerna just nu, så frågan tas nu vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under juni. Under tiden arbetar rektorerna och förvaltningen för att planera organisationen inför det kommande läsåret på bästa möjliga sätt.

Elever och vårdnadshavare kommer att få aktuell information genom skolan via Unikum.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin