Arkiv

Arkiv för: Nyheter

Heby kommuns invånare bäst på nätansluten solel

Publicerad:14 juni 2016 Kategori:Nyheter

I den rapport som just kommit från Energikontoret i Mälardalen, visar det sig att Heby kommun har mest installerad soleffekt […]


Heby kommun femma i SBA:S ranking

Publicerad:9 juni 2016 Kategori:Nyheter

Stockholm Business Alliance – SBA – har undersökt servicen i 40 av de 54 SBA-kommunerna i Stockholmsregionen. Undersökningen gäller myndighetsutövning […]


Exploatering av Ösbylundområdet i Vittinge

Publicerad:10 mars 2016 Kategori:Artikel Nyheter

Nu är det dags att sätta spaden i backen för exploateringen av Ösbylundområdet i Vittinge. Nu pågår ett arbete med att […]


DP 236 Lundaområdet etapp 1

Exploateringen av Lundaområdet i Östervåla

Publicerad:3 mars 2016 Kategori:Nyheter

Heby kommun bygger gator och drar fram vatten och avlopp för sexton nya villatomter i Östervåla. Projektet drivs i egen […]


Medborgardialog – Långsiktigt hållbar landsbygdskommun

Publicerad:24 februari 2016 Kategori:Nyheter

Demokratiberedningen i Heby kommun har under hösten och vintern 2015/2016 genomfört medborgardialoger med tema långsiktigt hållbar landsbygdskommun. Dialoger har genomförts […]


Anläggning av ny skogsbilväg

Publicerad:9 december 2015 Kategori:Nyheter

Just nu håller Heby kommun på att anlägga en skogsbilväg i området vid nya rondellen i korsningen rv 56 och […]


Webbutbildning Strandskydd

Så funkar strandskyddsreglerna

Publicerad:7 december 2015 Kategori:Nyheter

Ny interaktiv utbildning på webben förklarar vad som gäller Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur […]


Öppet hus om Ösbylundsområdet

Publicerad:18 november 2015 Kategori:Nyheter

Den 4-5 december kommer det att vara öppet hus i Vittinge skola med temat exploatering av nytt bostadsområde. Heby kommuns […]


Heby kommun söker familjehem

Publicerad:20 oktober 2015 Kategori:Nyheter

Heby kommun söker familjehem för barn och ungdomar, främst för nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Vi söker trygga, stabila vuxna som har […]


Heby kommun söker kontaktfamiljer

Publicerad:22 september 2015 Kategori:Nyheter

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem någon helg i månaden. En kontaktfamilj är […]