Arkiv

Arkiv för: Nyheter

vattenglas

Låga grundvattennivåer i Heby kommun

Publicerad:20 april 2017 Kategori:Nyheter

Liksom i resten av Sverige är grundvattennivåerna i Heby kommun oroande låga. Anledningen är att det de senaste åren har […]


Morgongåva

Kommunen provar nya sätt för att hitta lämplig mark för exploatering

Publicerad:1 april 2017 Kategori:Nyheter

Under de senaste åren har kommunens tomter sålt som smör och trycket är fortfarande högt efter kommunala villatomter. Nu är […]


Avloppsreningsverk

VA-enheten arbetar med miljörapporter

Publicerad:13 februari 2017 Kategori:Artikel Nyheter

Administrativt jobbas det just nu på VA-enheten med miljörapporter för kommunens större avloppsreningsverk. I miljörapporten skrivs hur mycket vatten som […]


Bullervallen i Heby

Nu byggs bullervallen vid Gaffelvägen i Heby

Publicerad:7 februari 2017 Kategori:Artikel Heby Nyheter

Setra Trävaror AB anlägger en bullervall för att dämpa buller vid framför allt Gaffelvägen. Vallen kommer att bli 250 meter […]


Samiska flaggan hissad

Samiska flaggan hissad

Publicerad:6 februari 2017 Kategori:Artikel Nyheter

Den 6 februari 2017 kl 9.00 hissades den Samiska flaggan vid Heby kommunkontor med bistånd av Medborgarkontorets personal. Den lokala […]


Ny näringslivsstrateg med lång och gedigen erfarenhet inom näringslivsfrågor

Publicerad:31 januari 2017 Kategori:Nyheter

Ann-Mari Sundgren kommer att tillträda som Heby kommuns näringslivsstrateg den 13 april 2017 och efterträder Lars Dalén som slutade i […]


samhälle

Företagen i Heby kommun är näst lönsammast i landet

Publicerad:24 januari 2017 Kategori:Nyheter

Organisationen Företagarna har gjort en omfattande undersökning bland drygt 278 000 företag i Sverige. Undersökningen visar att Heby kommuns företag […]


väg

Nu kan du bifoga en bild till din felanmälan

Publicerad:17 januari 2017 Kategori:Nyheter

Hjälp oss att göra ett bättre jobb! Heby kommun vill vara en trygg och säker kommun. Har du sett eller […]


Nu erbjuds energirådgivning via Uppsala kommun

Publicerad:12 januari 2017 Kategori:Nyheter

Från och med den 12 januari samarbetar Heby kommun med övriga kommuner i Uppsala län och därför erbjuds energirådgivning via Uppsala […]


Hur kan Heby kommun påverka kollektivtrafiken?

Publicerad:5 januari 2017 Kategori:Nyheter

Efter att den anropsstyrda linjen 868 Enåker – Runhällen infördes har vi fått flera frågor om hur Heby kommun påverkar […]