Eldningsförbud i Uppsala län

Med anledning av den höga brandrisk som just nu råder i vårt område har länsstyrelsen Uppsala län beslutat om eldningsförbud i Uppsala län från och med den 11 maj, klockan 15.00.

Omfattning
Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).
Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.
Förbudet omfattar inte naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

Motivering
Förbudet motiveras med att hög brand- och spridningsrisk råder i skog och mark. Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av prognosunderlag tillhandahållet av SMHI.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 maj 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås