Åter självservering i skolrestaurangerna

Från och med den 30 mars kommer vi att återgå till självservering i våra skolrestauranger. Detta med anledning av nya direktiv från Livsmedelsverket som nu har konstaterat att Coronavirus covid-19 endast smittar genom mikroskopiska droppar som kommer in genom luftvägarna och inte via mag- och tarmkanalen. Deras bedömning är att Corona covid-19 inte smittar genom livsmedel. Ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt gäller därför.

Enligt nya direktiv från Folkhälsomyndigheten får det inte förekomma trängsel och längre köer till serveringsdiskarna vilket kommer att organiseras i våra restauranger. Eleverna måste hålla en armlängds avstånd i köerna och sitta glesare vid borden. Personal kommer att se till att dessa direktiv följs.

Anneli Englén och Katarina Virhammar,
enhetschefer för kostenheten i Heby kommun

Relaterat