Avloppsvatten återvinns – används till bevattning av Setras timmer

Heby kommun samarbete med Setra, Per Möller, Per Geerhold, Mikael Hedström, Jan-Erik Johansson Vik och Emma Matschoss Falck

För att använda kommunens vatten på ett resurseffektivt och miljösmart sätt har Heby kommun och Setra Heby sågverk tagit fram en lösning där timret på sågen nu kan bevattnas med renat vatten från kommunens reningsverk.
Den torra och varma sommaren satte vattenresurserna i Heby kommun på prov. När Setra hörde av sig till Heby kommun för att få hjälp med vattentillförseln till sågen inleddes ett samarbete kring att hitta en effektiv och miljö-smart lösning.
– Vår VA-ingenjör Emma Matschoss-Falck och vår driftsansvarige Mikael Hedström födde idéen om att återanvända det renade avloppsvattnet till förmån för bevattning av timret hos Setra. Vi presenterade idén för Setra som var mycket positiva och beredda att samarbeta med oss kring detta, säger Per Geerhold, teknisk chef på Heby kommun.

Effektiv miljövinst
Nu finns en pump vid reningsverket i Heby som pumpar upp det renade vattnet till Setras såg där det används för att bevattna timret under sommarhalvåret. Förutom att vattnet används på ett resurseffektivt sätt ger den extra reningen också miljövinster.
– Först renas vattnet i vårt reningsverk. Sedan används det vid sågen där det senare samlas upp i reningsdammar. Därefter används vattnet för bevattning av energiskogen intill sågen. På det här sättet renas vårt avloppsvatten i flera omgångar, säger Emma Matschoss-Falck, VA-ingenjör på Heby kommun.

Vattenförsörjningen säkrad
Genom lösningen behöver Setras verksamhet nu inte störa flödet i Arnebobäcken där vatten tidigare pumpades upp för bevattning av timmer. Dessutom är vattenförsörjningen till Setra nu säkrad oberoende av värme och torka.
– Tillsammans med Heby kommun har vi lyckats åtgärda ett strukturproblem för Setra Heby sågverk. Genom att trygga bevattningen säkras kvalitén på timret under vår, sommar och tidig höst då vi måste bevattna för att inte riskera exempelvis stockblånad. Jag är mycket imponerad över hur kommunen har ställt upp för Setra och på kort tid lyckats leverera en mycket bra lösning, säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef på Setra i Heby.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>