Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för elever som går i centrum för livslångt lärande (CLL) samt gymnasium. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Tillgång till läkare och psykolog finns.

Skolans elevhälsa arbetar för att skapa goda miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa i samarbete med lärare och övrig personal.

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har nära samarbete med skolans övrig personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev i grundskola och särskola ska erbjudas minst tre hälsobesök. Eleverna ska dessutom erbjudas vaccination enligt fastställt grundschema, undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan utför även enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalen är databaserad.

Skolkurator

Skolkurator erbjuder psykosocialt stöd till elever, föräldrar och skolpersonal. Skolkuratorn stöder bl.a. elever genom enskilda samtal, arbete med elevgrupper utifrån identifierade behov samt samarbetar med skolans övriga personal i syfte att främja en god hälsa och inlärningssituation för skolans elever.

Skolkuratorn har bl.a. motiverande samtal, krissamtal, utredande samtal och rådgivande samtal utifrån elevens behov. Skolkuratorn samarbetar även med andra utomstående aktörer som arbetar med barn och unga i syfte att stödja skolans elever och deras nätverk.

Skolkuratorn deltar i arbetet kring skolans värdegrundsrelaterade frågor och likabehandlingsfrågor för att främja en god psykosocial hälsa hos skolans elever.

Morgongåva och Vittinge   

CLL

Harbo och Tärnsjö
Maud Sandberg maud.sandberg@heby.se 0224-360 57

Heby F-6 och Huddunge
Inger Lennvall  inger.lennvall@heby.se  0224-362 76

Heby 7-9

Östervåla 

Linda Westerberg  linda.westerberg@heby.se  0292-719 05

Heby F-6, Särskola, VITS
Elisabeth Persson, elisabeth.m.persson@heby.se, 0224-362 65, 070-227 99 32

Heby 7-9
Wictor Hoffman, wictor.hoffman@heby.se  0224-362 93, 070-614 33 55

Morgongåva, Vittinge

Sofia Söderman, sofia.soderman@heby.se 0224-645 09, 00-160 96 29

Tärnsjö, Harbo, CLL
Helene Åkesson Thell, helene.akessonthell@heby.se, 0292-718 55, 070-621 41 50

Östervåla, F-6, 7-9
Caroline Hagentoft, caroline.hagentoft@heby.se, 0292-719 07

Rektor särskolan, chef elevhälsa
Eva Kjellström, eva.kjellstrom@heby.se 0224-361 79

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>