Central elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för elever som går i centrum för livslångt lärande (CLL) samt gymnasium. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Tillgång till läkare finns.

Skolans elevhälsa arbetar för att skapa goda miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa i samarbete med lärare och övrig personal.

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har nära samarbete med skolans övrig personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev i grundskola och särskola ska erbjudas minst tre hälsobesök. Eleverna ska dessutom erbjudas vaccination enligt fastställt grundschema, undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan utför även enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalen är databaserad.

Heby F-6
Malin Carlsson, malin.carlsson@heby.se, 0224-361 82

Heby 7-9, CLL och grundsärskolan
Anna Wåhlén, anna.wahlen@heby.se,  0224-645 02

Harbo F-6 och Tärnsjö F-6
Ulrika Mosell, ulrika.mosell@heby.se, 0224-362 65

Morgongåva F-6 och Vittinge F-3
Maud Sandberg, maud.sandberg@heby.se, 0224-360 57

Östervåla F-9
Linda Westerberg, linda.westerberg@heby.se, 0292- 719 05


PTP-Psykolog
Matilda Sossna, matilda.sossna@heby.se

Specialpedagog
Anna-Lena Karlsson, anna-lena.karlsson@heby.se

Kontakt

Maud Sandberg
Chef elevhälsa
0224-360 57
maud.sandberg@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>