Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för elever som går i centrum för livslångt lärande (CLL) samt gymnasium. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Tillgång till läkare och psykolog finns.

Skolans elevhälsa arbetar för att skapa goda miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa i samarbete med lärare och övrig personal.

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har nära samarbete med skolans övrig personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev i grundskola och särskola ska erbjudas minst tre hälsobesök. Eleverna ska dessutom erbjudas vaccination enligt fastställt grundschema, undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan utför även enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalen är databaserad.

Morgongåva och Vittinge   
Linda Wiklund  linda.wiklund@heby.se  0224-645 02

CLL
Sandra Larsson sandra.larsson@heby.se  0224-361 03

Harbo och Tärnsjö
Maud Sandberg maud.sandberg@heby.se 0224-360 57

Heby F-6 och Huddunge
Inger Lennvall  inger.lennvall@heby.se  0224-362 76

Heby 7-9
Sandra Larsson  sandra.larsson@heby.se  0224-361 03
Linda Wiklund linda.wiklund@heby.se  0224-645 02

Östervåla 

Linda Westerberg  linda.westerberg@heby.se  0292-719 05

Heby F-6, Särskola, VITS
Elisabeth Persson, elisabeth.m.persson@heby.se, 0224-362 65, 070-227 99 32

Heby 7-9, Morgongåva, Vittinge
Kristina Hedsten , Kristina.hedsten@heby.se, 0224-362 93, 070-614 33 55

Tärnsjö, Harbo, CLL
Helene Åkesson Thell, helene.akessonthell@heby.se, 0292-718 55, 070-621 41 50

Östervåla, F-6, 7-9
Ida Åhlstrand Röjerås, ida.ahlstrand-rojeras@heby.se, 0292-719 07

Rektor särskolan, chef elevhälsa
Eva Kjellström, eva.kjellstrom@heby.se 0224-361 79

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>