Central elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan i Heby kommun består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Elevhälsans fokus ska i första hand vara förebyggande och främjande. Vårt uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan i Heby kommun har en central del och en lokal del. Centrala elevhälsan består av elevhälsochef, verksamhetsutvecklare, samordnande specialpedagog samt psykologer. Skolsköterskor och kuratorer har sin anställning lokalt på de olika skolorna i kommunen och skolläkare bokas in med jämna mellanrum.

Rektor ansvarar för den lokala elevhälsan, elevhälsoteamet, på varje skola. Elevhälsoteamen på skolorna består av kurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare och socialpedagog. Elevhälsoteamen på skolorna och den centrala elevhälsans funktioner samarbetar och samverkar utifrån skolans behov och uppdrag från rektorerna.

Chef, Centrala elevhälsan

Susanne Sverkersson
Telefon: 0224-36015
susanne.sverkersson@heby.se

Verksamhetsutvecklare, Centrala elevhälsan

Annika Lindblom Lans
annika.lindblom-lans@heby.se

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet. Skolsköterskan uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevers utveckling mot de mål som gäller för utbildningen. Skolsköterskan utför hälsobesök och vaccinationer enligt program samt enklare sjukvårdsrådgivning. Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalen är databaserad. Skolsköterskorna i Heby kommun är kopplade till de olika skolorna.

Skolsköterskor 

Heby F-6 och särskolan
Mari Storm, mari.storm@heby.se, 0224-361 82

Morgongåva F-6, Vittinge F-3 och Heby 7-9
Anna Wåhlén, anna.wahlen@heby.se,  0224-645 02

Harbo F-6 och Tärnsjö F-6
Ulrika Mosell, ulrika.mosell@heby.se, 0224-362 65

Östervåla F-9
Linda Westerberg, linda.westerberg@heby.se, 0292- 719 05


Skolpsykolog

Psykologen ansvarar för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar och ge personal råd och stöd i hur de ska kunna tillgodose elevens behov. Psykologens arbete syftar till att stödja det pedagogiska arbetet från ett psykologiskt perspektiv vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

PTP-Psykologer 

Harbo/Tärnsjö och Östervåla F-9
Christoffer Lagerstrand
christoffer.lagerstrand@heby.se

Morgongåva/Vittinge och Heby skola F-9
Disa Berg
disa.berg@heby.se


Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, och för att bistå rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Specialpedagogerna ska medverka till att arbetsformer och lärmiljöer i skolan anpassas efter elevers olika förutsättningar. Specialpedagoger/speciallärare har även i uppdrag att bidra vid samverkan för att säkerställa likvärdighet, enhetlighet och utveckling i kommunen.

Samordnande Specialpedagog
Anna-Lena Karlsson
anna-lena.karlsson@heby.se


Kurator

Kurator har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykosocialt perspektiv, samt för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykosociala perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Kurators arbete innebär bland annat handledning och rådgivning till personal, arbete med klasser och grupper samt enskilda elevsamtal.

Kurator Harbo/Tärnsjö skola
Sanne Meurman
Kurator
0292-717 27
sanne.flink@edu.heby.se

Kurator Heby skola
Åk F- 6 och grundsärskolan
Carina Kristoffersson
0224-360 73
carina.kristoffersson@heby.se

Åk 7 – 9
Ingrid Sjölander
Kurator
0224-362 93
ingrid.sjolander@heby.se

Kurator Morgongåva/Vittinge skola
Sofia Englund
Kurator
sofia.englund@edu.heby.se

Kurator Östervåla skola
Jenny Olsson
Kurator
0292-719 07
jenny.olsson@edu.heby.se

Kontakt

Susanne Sverkersson
0224-36015
susanne.sverkersson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>