Förskola

I Heby kommun finns en organisatoriskt bred och pedagogiskt genomtänkt barnomsorg, där föräldrar kan välja den omsorgsform de tycker bäst passar till sina barn. Varje barn möts som en individ och hänsyn tas i första hand till barnets behov. Barnomsorgsverksamheten erbjuder barn till och med vårterminen det år de fyller 13 år en god omsorg med hög kvalitet. De olika formerna av barnomsorg i kommunal regi är förskola och fritidshem. I kommunen finns även fritidshem och förskola i enskild regi. Förskola i enskild regi finns i Heby, Morgongåva, Huddunge, Tärnsjö och Östervåla. Fritidshem i enskild regi finns i Heby, Huddunge och Tärnsjö. Servicenivån är hög i barnomsorgen både vad gäller öppethållande och verksamhetens innehåll. Förskoleverksamhet drivs i både kommunal och fristående  regi. Reglerna för att få och nyttja en plats för sitt barn är samma för alla verksamheter som får kommunala bidrag.

Allmän förskola

Alla barn har från höstterminen det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas ”allmän förskola ”. Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per vecka. Placeringen är styrd till skolans läsårstider med samma lov och helgdagar under läsåret. Anmälan görs på särskild blankett: Allmän förskola, anmälan. Länk finns till höger på denna sida.

Förskoleverksamhet 1 – 6 år

Förskoleverksamhet omfattar verksamhet för:

  • alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år
  • barn som fyllt ett år vars föräldrar arbetar eller studerar
  • barn med behov av särskilt stöd
  • barn till föräldrar som är arbetssökande kan vistas på förskolan tre timmar per dag  eller 15 timmar per vecka
  • barn till föräldralediga med yngre syskon kan vistas på förskolan tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>