Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

I Heby kommun är det avdelningen för arbetsmarknad och integration som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret.

Relaterat

Arbetsmarknadskonsulent
Tomas Hansson
070- 369 56 92
tomas.hansson@heby.se