Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen, som fullgjort skolplikten men inte fyllt 20 år. Ansvaret gäller de som inte genomför eller har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och inte är i arbete eller annan aktivitet.

Vi på Centrum för Livslångt Lärande arbetar därför med att hitta och följa upp ungdomarna och utforma lämpliga individuella aktiviteter för dem. Vi träffas gärna på informella samtal eller är delaktiga i trepartssamtal med ungdom, vårdnadshavare och till exempel skola, vården eller socialtjänsten. Alla aktiviteter anpassas efter ungdomens behov.

Om du är eller är vårdnadshavare för en ungdom som är mellan 16 – 20 år som inte går i skolan eller är i annan aktivitet är du välkommen att kontakta oss. Vi skulle även vilja komma i kontakt med de ungdomar som går i tankarna att inte påbörja eller fullfölja sina gymnasiestudier.

Relaterat

Kontakt

Tomas Hansson
Arbetsmarknadskonsulent
070- 369 56 92
tomas.hansson@heby.se

Kenneth Palmén
Arbetsmarknadskonsulent
070-326 60 45
kenneth.palmen@heby.se