Specialkost

Det har under senare tid blivit allt mer vanligt med mycket specifika önskemål om vilken mat elever inom kommunens skolor ska äta. Samtidigt finns det elever som är helt beroende av att den mat de äter är noggrant kontrollerad för olika allergener. Att laga särskild mat, så kallad specialkost, till ett litet antal elever är tidskrävande och driver också upp portionspriset. Samhällsbyggnadsnämnden, som är ansvarig för maten i skola och förskola, har därför behandlat frågan om i vilka fall kommunen ska erbjuda specialkost.

Det beslutades (2015-03-19, sbn § 22) att kommunens kostenhet ska erbjuda specialkost till elever som har:

  • en religiös övertygelse som föranleder speciell kosthållning
  • en allergi
  • en önskan att äta vegetarisk kost
  • ett funktionshinder som påverkar vilken mat eleven vill eller kan förtära.

Allergi eller funktionshinder som motiverar specialkost ska styrkas av läkarintyg.

Relaterat

Kontakt

Anneli Englén
Kostchef, Heby, Morgongåva, Vittinge och Tärnsjö
0224-361 74
Anneli.Englen@heby.se

Katarina Virhammar
Kostchef, Östervåla och Harbo
0292-719 01
Katarina.Virhammar@heby.se