Skapande skola

Varje år delar Statens Kulturråd ut Skapande skola-medel till kommuner och enskilda friskolor. Skapande skola är ett komplement till skolans befintliga verksamheter och är tänkt att tillföra någonting nytt till skolan.

För läsåret 2020/2021 har Heby kommun beviljats 279 000 kronor i bidrag.

I kommunens Handlingsplan och projektbeskrivning för Skapande skola i Heby kommun 2020/21 kan man bland annat läsa att ”Vi vill genom våra projekt arbeta för att stärka elevernas förmåga att förstå, reflektera och mer medvetet förhålla sig till egna och andras tankar och uttryckssätt. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.”

Handlingsplanen finns i sin helhet i länken nedan.

Relaterat