Skapande skola

Varje år delar Statens Kulturråd ut Skapande skola-medel till kommuner och enskilda friskolor. Skapande skola är ett komplement till skolans befintliga verksamheter och är tänkt att tillföra någonting nytt till skolan.

För läsåret 2018/2019 har Heby
kommun beviljats 250 000 kronor i bidrag.

I kommunens Handlingsplan och
projektbeskrivning för Skapande skola i Heby kommun 2018/19 kan man bland annat
läsa att ”Vi vill genom våra projekt arbeta för att stärka elevernas
förmåga att förstå, reflektera och mer medvetet förhålla sig till egna och
andras tankar och uttryckssätt. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig
genom olika estetiska uttrycksformer.”.

Handlingsplanen finns i sin helhet i länken nedan.

Relaterat