Skolskjuts

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan.

I Heby kommun är det ungefär 450 elever som får skolskjuts till grundskolan, antingen med busskort eller med särskilda skolbussar.

Kommunens ansvar

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. I Heby kommun har även elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

Särskilt upphandlade skolskjutsar
I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).
I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts kan kommunen anordna skolskjuts med specialfordon. Anledningen kan vara:

  • Funktionshinder
  • Annan särskild omständighet

I specialfordon ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.

Avståndsreglerna för skolskjuts i Heby kommun

Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 3 kilometer
  • Årskurs 4-6: 4 kilometer
  • Årskurs 7-9: 4 kilometer

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller inte överstiga

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 kilometer
  • Årskurs 4-6: 3 kilometer
  • Årskurs 7-9: 3 kilometer

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikeras på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen.

Information om skolskjuts i Heby Kommun

Elever som har rätt till skolskjuts och går i grundskolan ska i de flesta fall åka med beställningstrafiken, Sambus AB (Axelssons, Forsbergs och Wallers). Har eleven inte fått ett UL-kort veckan innan skolstart betyder det att de ska åka med Sambus AB.

Elever som har rätt till skolskjuts och ska åka med UL:s linjetrafik får ett skolkort hemskickat till folkbokföringsadressen strax före skolstart.
För mera information om skolkortet, se UL:s hemsida om resor till och från skolan.

Har du barn som önskar skolskjuts måste du ansöka om detta inför varje läsår. Nu kan du fylla i en digital ansökan om skolskjuts på Skolskjutsportalen.

Skolskjuts vid olycksfallsskada

Elever som är i behov av skolskjuts på grund av olycksskada ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Telefontid
Måndag–torsdag 08.00–16.30
Fredag 08.00–15.00

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>