Skolskjuts

Information om skolskjuts i Heby kommun

Elever som har rätt till skolskjuts och går i grundskolan ska i de flesta fall åka med beställningstrafiken, Sambus AB (Axelssons, Forsbergs och Wallers).

Elever som har rätt till skolskjuts och ska åka med UL:s linjetrafik får ett skolkort hemskickat till folkbokföringsadressen strax före skolstart. För mera information om skolkortet, se UL:s hemsida om resor till och från skolan.

Har du barn som önskar skolskjuts måste du ansöka om detta inför varje läsår. Det gäller oavsett om barnet ska åka med beställningstrafik eller med UL. Ansökan görs på Skolskjutsportalen. Beslut om skolskjuts lämnas på vårdnadshavarportalen. Du kommer få ett mail när du kan logga in på vårdnadshavarportalen och läsa ert beslut. I vårdnadshavarportalen kommer ni även kunna se hållplatser och busstider.

Obs! Gymnasieelever behöver INTE ansöka om skolskjuts, alla gymnasieelever får automatiskt busskort.

 

Riktlinjer

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan.

Särskilt upphandlade skolskjutsar
I de fall allmän kollektivtrafik inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).

I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts kan kommunen anordna skolskjuts med specialfordon. Anledningen kan vara:

  • Funktionshinder
  • Annan särskild omständighet

I specialfordon ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.

Avståndsreglerna för skolskjuts i Heby kommun
Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 3 kilometer
  • Årskurs 4-6: 4 kilometer
  • Årskurs 7-9: 4 kilometer

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller inte överstiga

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 kilometer
  • Årskurs 4-6: 3 kilometer
  • Årskurs 7-9: 3 kilometer

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikeras på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen.

Skolskjuts vid olycksfallsskada

Elever som är i behov av skolskjuts på grund av olycksskada ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Telefontid
Måndag–torsdag 08.00–16.30
Fredag 08.00–15.00

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>