Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Det är aldrig försent att börja studera!

Du som fyllt 20 år och helt eller delvis saknar utbildning från svensk grundskola och/eller gymnasieskola, har rätt till att studera på Komvux. Även du som har gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet kan, om du behöver behörighet för högre studier, läsa på Komvux. Du som har kort tidigare utbildning, eller behöver komplettera för att bli behörig till högre utbildning, har företräde. Läs mer längre ned på sidan.

Som boende i Heby kommun kan du studera i en annan kommun eller på en webbaserad distansutbildning. Andra kommuners utbud av vuxenutbildning och ansökningsblankett kan du oftast hitta på respektive kommuns hemsida. Tyvärr ges inte gymnasiala studier vid CLL längre.

Med hjälp av ett utbildningskontrakt kan du kombinera studier med praktik, jobb och/eller extra studiestöd lokalt i Heby. Kontakta studie- och yrkesvägledaren här till höger eller arbetsförmedlingen så hjälper de dig vidare. Finns informationsblad längre ner på sidan.

Alla ansökningar görs genom CLL. Ansökningsblankett hittar du nedan.

Riktlinjer för beviljande av studier för vuxna. 

De sökande kan delas in i två olika kategorier sökande.

  1. Sökande som inte har en fullständig gymnasieutbildning eller inte nått upp till grundläggande behörighet för till högskolestudier
  2. Sökande som önskar gå kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men som har fullständig gymnasieexamen.

Den första kategorin sökande regleras av skollagen och alla som faller inom den kategorin har rätt att delta i utbildning.

20 kap. skollagen (2010:800).

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

19 § En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå

enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun eller ett landsting om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. I ett sådant fall är hemkommunen skyldig att ersätta den mottagande kommunens kostnader. Bestämmelserna i 15 kap. 32 § ska tillämpas när det gäller ungdomar till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Behörighet till utbildning på gymnasial nivå

20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Den andra kategorin regleras i Svensk författningssamling, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

3 kap Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Urval

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

När vi tittat hur andra kommuner hanterar detta så följer man lagen och förordningen. Det kan i vissa fall innebära att man nekar personer utifrån att budgeten inte räcker till för de som går under andra kategorin sökande. På samma sätt får vi i Heby göra. CLL har en budget som först och främst ska räcka till kategori ett. CLL tycker inte att de behöver några riktlinjer utöver det som står i skollagen och förordningen.

Mats Hägglund
Skolchef Heby Kommun
29/10-2012

 

Länkar

Studie- och yrkesvägledare
Maria Ekroth
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 4
744 32 Heby (samma hus som Arbetsförmedlingen

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>