Grundläggande matematik

Om du som vuxen saknar kunskaper och betyg från grundskolan, så kan du studera
Matematik grundläggande vuxenutbildning (Gruv).

Flexdistans:
Kursen är flexdistans vilket betyder att vi träffas i skolan på CLL (Centrum för livslångt lärande) 5 timmar i veckan och går igenom uppgifters innehåll och olika metoder beroende på moment och nivå på färdigheter. Resterande tid arbetar du hemifrån, kursen är på 50% fart. Möjlighet till distansstudier under kursen finns, men vissa lektioner/examinationer kräver obligatorisk närvaro.

Individuell handledning:
Du får möjlighet till individuell handledning på plats i skolan på lektionstid och läraren kan handleda efter turtagning. Vid dessa tillfällen är alla kursers deltagare välkomna, matematikdelkurs 1,2,3 och 4.
Handledning kan också ske via Unikum, Outlook eller Teams.

Lektionstider:
Specifika tider kommer närmare skolstart och när schema bestäms.

Innehåll:
Innehåll i kurserna för komvux grundläggande hittar du på www.skolverket.se

Kontakt
Maria Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se

Teamledare
Maria Lindman-Umaerus
0224-360 06
maria.lindmanumaerus@edu.heby.se