Grundläggande svenska som andraspråk

Grundläggande svenska som andraspråk riktar sig till dig som inte har studerat ämnet i grundskolan eller inte avslutat ämnet i grundskolan, till och med årskurs 9. Kursen ger dig med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att studera vidare, utveckla ny kunskap och ta aktiv del i samhälls- och arbetsliv. Undervisningens innehåll är anpassat till vuxna.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk får du lära dig att utveckla din förmåga att:
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift
• välja och använda språkliga strategier
• läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
• söka information från olika källor och värdera innehållet

Flex:
Kursen är indelad i fyra delkurser och bedrivs som flexdistans. Du kommer att ha ca 8-10 lektioner i veckan i skolan, fördelat på tre halvdagar. Vanligtvis börjar du på delkurs 2 och läser sedan delkurs 3 och 4. Varje delkurs är 10 veckor. Om du inte har möjlighet att komma till skolan alla lektioner på grund av jobb, eller om du vill studera i långsammare takt, kan du göra en egen studieplan tillsammans med din lärare. Flera moment och examinationer är dock muntliga så det är obligatoriskt att närvara på ett visst antal lektioner i skolan.

Vanligtvis börjar du studera delkurs 2 efter att du är klar med sfi, kurs D. Om du är osäker på vilken nivå du ska börja på, kan du göra ett nivåtest.

Vill du veta mer om ämnet och innehållet i de olika delkurserna kan du läsa mer på www.skolverket.se

Kontakt
Maria Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se

Teamledare
Maria Lindman-Umaerus
0224-360 06
maria.lindmanumaerus@edu.heby.se