Grundläggande svenska

Grundläggande svenska riktar sig till dig som inte har studerat ämnet i grundskolan eller inte avslutat ämnet i grundskolan, till och med årskurs 9. Kursen ger dig en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att studera vidare, utveckla ny kunskap och ta aktiv del i samhälls- och arbetsliv. Undervisningens innehåll är anpassat till vuxna.

Genom undervisningen i kursen svenska får du lära dig att utveckla din förmåga att:
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift
• läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
• söka information från olika källor och värdera innehållet

Flex:
Du kan studera på heltid, 10 veckor, eller halvfart, 20 veckor. Kursen är indelad i fyra delkurser. Vilken delkurs du börjar på beror på hur långt du har kommit i ämnet i grundskolan. Hur många lektioner i skolan det blir per vecka beror på antalet sökande. Du kanske arbetar och vill studera i ett lugnare tempo. I så fall kan du göra ett eget kursupplägg med din lärare. Några moment och examinationer är dock muntliga och måste göras i skolan.

Om du är osäker på vilken nivå du ska börja på, kan du göra ett nivåtest.
Vill du veta mer om ämnet och innehållet i de olika delkurserna, kan du läsa mer på www.skolverket.se

Kontakt
Maria Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se

Teamledare
Maria Lindman-Umaerus
0224-360 06
maria.lindmanumaerus@edu.heby.se