Matematik

Gymnasiekomvux i matematik i Heby kommun på CLL

Flex
Flex innebär att man har tillgång till lärare fysiskt i undervisning vid vissa tillfällen både dagtid och kvällstid för genomgångar, handledning och prov. Handledning kan också ske via Unikum, Outlook eller Teams.

Distans
Distans innebär att man endast har tillgång till läraren för handledning via uppkoppling på internet. Även vissa former av diagnoser kan göras på detta sätt.

Tid
Man kan välja på att läsa kurserna på 10 eller 20 veckor.

Alla kurser avslutas med ett nationellt prov.

Kontakt
Maria Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se