Svenska och svenska som andraspråk

Svenska och svenska som andraspråk gymnasievux på CLL.

Flex:
Kursen bedrivs som flexdistans vilket betyder att vi träffas i skolan på CLL (Centrum för livslångt lärande) 1 timme i veckan och går igenom uppgiftens innehåll och upplägg. Resterande tid gör du hemifrån, kursen är på 50% fart. Vissa lektioner/examinationer kräver obligatorisk närvaro.

Individuell handledning:
Det finns möjlighet till individuell handledning på plats i skolan ytterligare 2 timmar i veckan, när läraren finns på plats och kan handleda efter turtagning. Vid detta tillfälle är alla kursers deltagare välkomna, svenska 1,2,3 samt svenska som andraspråk 1,2,3.
Handledning kan också ske via mejl.

Nationella prov:
I svenska och svenska som andraspråk 1 (SVESVE01) och (SVASVA01) ingår ett nationellt slutprov som sista uppgift.
I svenska och svenska som andraspråk 3 (SVESVE03) och (SVASVA03) ingår ett nationellt slutprov i slutet av kursen.
I svenska och svenska som andraspråk 2 (SVESVE02) och SVASVA02) är det inte något nationellt prov, utan ett annat anpassat slutprov som görs i slutet av kursen.

Lektionstider:
Presenteras inför kursstart.
Gemensam tid för alla kurser med individuell handledning.

Innehåll i kurserna:
Svenska och svenska som andraspråk: www.skolverket.se

Kontakt
Maria Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se