Lärlingsutbildning

Barnskötare/Elevassistent – Lärling, BFXAANVUX214BARL

En lärlingsvuxutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent.
Du får även en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom barn och fritid.

Utbildningen ger dig behörighet till både barnskötare och elevassistent. Utbildningen är en lärlingsvuxutbildning på gymnasial nivå, du läser nationella kurser. Utbildningen är ca 80 veckor lång, 1600 studiestödspoäng. Du studerar som lärling och gör merparten av din utbildning på APL (arbetsplatsförlagt lärande), dvs praktik. En dag i veckan är teoretiska studier och de andra fyra dagarna är du på din APL-plats.

Ansökan och mer information om utbildningen hittar du här.

 

Solcellsmontör – Lärling, VUX3

Lärlingsvuxutbildning för solcellsmontörer, den enda i Sverige. Genom utbildningen får du möjlighet att vara en viktig del av den nödvändiga omställningen till förnybar energi.
Du får också möjlighet att komma in i en bransch med stark tillväxt som har en lokal, nationell och global arbetsmarknad.
Dessutom är det en bransch som präglas av en enorm teknikutveckling och genom praktiken hos företagen får du ta del av det senaste på marknaden.
Utbildningen är ca 22 veckor lång, 450 studiestödspoäng.

Ansökan och mer information om utbildningen hittar du här.

 

Undersköterska – Lärling, VOXABRVUX214UNDL

Undersköterska är ett bristyrke och en vård och omsorgsutbildning med en stor möjlighet till jobb. Du får genom utbildningen den kompetens som krävs för att jobba inom vård och omsorg. Utbildningen innehåller grundläggande kurser samt fördjupningar inom funktionsstöd eller äldreomsorg. Utbildningen är ca 73 veckor lång, 1550 studiestödspoäng.

En gymnasial lärlingsvuxutbildning innebär att du läser nationella kurser men tillgodogör dig kursinnehållet minst 70% på arbetsplatsförlagt lärande (APL), dvs praktik. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper.

Ansökan och mer information om utbildningen hittar du här.

 

Utbildningarna är CSN-berättigande.

 

Länkar

Kontakt

Emilie Jansson
Utbildningsansvarig
emilie.jansson@edu.heby.se