Undersköterska och vårdbiträde

Vi på CLL erbjuder nu en vårdutbildning till undersköterska. Det är en lärlingsvuxutbildning vilket betyder att du största delen av utbildningstiden (cirka 80%) gör praktik på en arbetsplats. Utbildningen är uppdelad i två i två block. Det första ger behörighet till vårdbiträde och pågår under ett år med start i september 2020. Det andra blocket fortsätter hösten 2021 och ger behörighet till undersköterska.

För att vara behörig till utbildningen behöver du följande förkunskaper:

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.

Godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.

För vem passar utbildningen?
För dig som har empatisk förmåga. I yrkena behöver man ha förståelse för den situation vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

För dig som har kommunikativ förmåga. Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att personalen skriftligt genomför social och medicinsk dokumentation.

För dig som är noggrann. Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

För dig som har samarbetsförmåga. I arbetet samarbetar du med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

För dig som är uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Utbildning till undersköterska 1500p (800p + 700p) (Block 1 och 2)
Undersköterska är ett bristyrke och en vård- och omsorgsutbildning med en stor möjlighet till jobb. Du får genom utbildningen den kompetens som krävs för att jobba inom vård- och omsorg. Utbildningen innehåller grundläggande kurser samt fördjupningar, hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Utbildning till vårdbiträde 800p (Block 1)
Vårdbiträden jobbar med praktiskt omsorgsarbete. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du får genom utbildningen den kompetens som krävs för att jobba som vårdbiträde inom vården. Efter genomförd utbildning 800p kan du läsa vidare till undersköterska via Block 2.

Om utbildningen
Utbildningen består av delvis lärarledda lektioner men i huvudsak görs utbildningen på arbetsplats genom praktik med handledare. Vi samarbetar med vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå.

Ansök här

 

Relaterat

Kontakt
Emilie Jansson
Programansvarig
0224-363 57
emilie.jansson@edu.heby.se 

Maria Langgren Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se