Svenska för invandrare (SFI)

VIKTIG INFORMATION
Ansökningar inkomna till SFI efter 25 maj 2021 kommer att hanteras efter 10 augusti 2021.

Distansundervisning på CLL från onsdag 18 mars 2021

På inrådan av myndigheterna kommer vuxenutbildningen och SFI att hålla studier på distans på obestämd tid framöver.
Du förväntas delta i undervisning hemifrån. Du läser på UNIKUM/TEAMS om vad du förväntas göra. Du ska svara på meddelande från din lärare. Detta är krav för att du ska ses som aktiv i dina studier.

Om du har frågor kontaktar du din mentor.

Hälsningar
Camilla Gunnarsson, rektor CLL


Svenska för invandrare (SFI)

Distansundervisning tills vidare.

Följande studiealternativ finns och allt sker på distans tills andra riktlinjer kommer.

  • Dagstudier 15 timmar/vecka med fjärrlektioner, du studerar dagtid 8.00 till 12.00, studieomfattning 15 timmar/vecka. Förkunskaper behövs inte.
  • Digitalflex dag 7 timmar/vecka med fjärrlektioner för dig som jobbar oregelbundet eller är hemma och är föräldraledig. Du ska vara tillgänglig för fjärrlektion dagtid. Du behöver ha vissa förkunskaper i svenska.
  • Kvällskurs 7 timmar/vecka för dig som jobbar eller är hemma och är föräldraledig.  Du behöver ha förkunskaper motsvarande lägst kurs C. Du behöver ha egen tillgång till dator/iPad.

Ansökan
Du måste ansöka till våra kurser på SFI i Heby. Det gör du här på hemsidan.

Antagning
Efter att ansökan granskats blir du kallad på dagtid till ett samtal och nivåbedömning hos en pedagog på CLL. Om du angett e-postadress får du din kallelse till den adressen.

Ta med dig personbevis eller id-kort till samtalet.

Du får efter bedömningen information om vilken kurs du ska gå, när du får börja och vilka tider du ska studera. Vi har löpande intag, ibland har vi viss kötid.

Vi skriver en studieplan för dina studier.

Välkommen till oss på SFI!

Läs mer om SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Sfi) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls ska få möjlighet att lära dig det.
Undervisningen anpassas efter dina kunskaper i svenska språket, vilken studievana du har, dina ambitioner och din livssituation.

Förutom att träna svenska får du kunskaper om svenska samhället, kulturen och arbetslivet.
Sfi är indelat i olika kurser; A, B, C och D och kurserna kan du läsa på tre olika studievägar.

Vem har rätt att läsa på sfi?
Du har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att du uppfyller båda dessa kriterier:
• Du är folkbokförd i Heby kommun.
• Du saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Har man rätt att delta i SFI om man är asylsökande, papperslös eller har vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd?
Nej, det har man inte rätt till. För att ha rätt till Sfi krävs att man är bosatt i landet. Med bosatt i landet menas i skollagen att man ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen. Man kan också ha rätt till utbildningen till följd av EU-rätten.
Källa: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Länk

Kontakt
SFI (Svenska för invandrare)
cll.info@heby.se

Teamledare
Maria Lindman-Umaerus, speciallärare
0224-36179 (må-to)
maria.lindman.umaerus@edu.heby.se

Maria Öjelind-Jegenstam
Studie- och yrkesvägledare
0224-362 52
maria.ojelind-jegenstam@heby.se

Maria Langgren Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se

Vi ser helst att kontakten sker via e-post för snabbast återkoppling

Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 4
744 32 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>