Traineejobb

Vad är ett traineejobb?

Ett traineejobb innebär att du arbetar upp till halvtid hos en arbetsgivare samtidigt som du studerar minst 25 procent på gymnasial nivå och utbildar dig inom yrket. Du får lön för tiden du arbetar och du är samtidigt försäkrad.

Inom vilka branscher kan jag få ett traineejobb?

Du kan få ett traineejobb inom:

  • välfärdssektorn, till exempel inom sjukvården, på skolor, på äldreboenden, på fritidshem eller med personer som har funktionsnedsättning
  • bristyrken (Arbetsförmedlingen definierar vilka yrken som är bristyrken och det varierar i olika delar av landet; fråga på Arbetsförmedlingen)

Traineejobb inom vård- och omsorg i Heby kommun

Via ett traineejobb inom vård- och omsorg i Heby kommun kombinerar du studier inom vård- och omsorg med en deltidsanställning under 12 månader. Efter 12 månader blir det enbart studier tills du läst tillräckligt för att kunna söka jobb och bli tillsvidareanställd som undersköterska. Studierna är på gymnasienivå.

Traineejobb vänder sig till dig som:

  • fyllt 20, men inte fyllt 25 år och varit inskriven på arbetsförmedlingen och heltidsarbetslös i 3 månader inom en ramperiod av 6 månader.
  • fyllt minst 25 år och varit inskriven på arbetsförmedlingen och heltidsarbetslös i 12 månader.
  • har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197)  om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • är ny i Sverige sedan 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning.
  • är ny i Sverige sedan 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.