Utbilda till dig till barnskötare/elevassistent – för dig som vill arbeta inom förskola, fritidsverksamhet eller skola

I höst startar vi en lärlingsvuxutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom förskola, fritidsverksamhet och som elevassistent i skolan. Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

Så går utbildningen till
Utbildningen är på heltid med start vecka 45. Den är ungefär 80 veckor lång. Du studerar som lärling och gör det mesta av din utbildning på en arbetsplats, det vill säga praktik. En dag i veckan är teoretiska studier och de andra fyra dagarna är du på din praktikplats.

Förkunskaper
Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.
Godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.

Läs mer och ansök senast den 17 oktober här

Relaterat

Kontakt
Emilie Jansson
CLL
emilie.jansson@edu.heby.se