Bekräftad smitta av Corona covid-19 på vård- och omsorgsboende

Efter provtagning är det konstaterat att det tyvärr finns bekräftad smitta av Corona covid-19 på Tegelbackens vård- och omsorgsboende i Heby kommun. Boendet arbetar efter de rutiner och riktlinjer som finns för att jobba med misstänkt och bekräftat smittade brukare.

Berörda medarbetare har fått information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner med rätt skyddsmaterial. Kohortvård har införts vilket innebär att den som är smittad hålls avskild från andra brukare och vårdas av en liten grupp medarbetare som inte har kontakt med friska brukare.

På grund av patientsekretessen ska brukaren i första hand själv kontakta sina anhöriga. Heby kommun följer dock givetvis ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på gruppboenden och vård- och omsorgsboenden utifrån hälsotillstånd och samtycke.

Boende och närstående till boende på Tegelbacken har informerats.

Kontakt
Camilla Röjerås
Kommunikationsstrateg
0224-362 67
camilla.rojeras@heby.se