Bekräftad smitta av Corona covid-19 på vård- och omsorgsboende

Efter provtagning är det konstaterat att det finns bekräftad smitta av Corona covid-19 på Liljebackens vård- och omsorgsboende i Heby kommun. Boendet jobbar efter de rutiner och riktlinjer som finns för att jobba med misstänkt och bekräftat smittade brukare.

Berörda medarbetare har fått information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner och med rätt skyddsmaterial. Kohortvård har införts vilket innebär att den som är smittad hålls avskild från andra brukare och vårdas av en liten grupp medarbetare som inte har kontakt med friska brukare.

På grund av patientsekretessen ska brukare i första hand själv kontakta sina anhöriga. Heby kommun följer dock givetvis ordinarie rutiner för hur information till anhöriga hanteras på vård- och omsorgsboenden utifrån hälsotillstånd och samtycke.

Boende och anhöriga till boende är informerade.

Kontakt
Linda Ahlin
Kommunikatör
0224-361 29
linda.ahlin@heby.se