Beslut om nya ersättningsnivåer för personlig assistans

RullstolVård- och omsorgsnämnden har beslutat om nya ersättningsnivåer för personlig assistans som gäller från och med den 1 maj 2020.

Under våren har en utredning gjorts för att se vilka kostnader som kan anses skäliga när det gäller personlig assistans. Kommunen ger ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för assistans som inte samordnas av kommunen. Med hänsyn till de beräkningar och den omvärldsbevakning som gjorts bedömer vård- och omsorgsnämnden nu att ersättningsbeloppet kan sänkas.

Enligt beslutet kommer ekonomiskt stöd att ges för utförda assistanstimmar med tre olika schablonbelopp per timme beroende på vem som utför assistansen. Det kommer inte att betalas ut någon ersättning för timmar som överstiger beviljade timmar. De nya ersättningsnivåerna är enligt nedan:

  1. Ersättning för personlig assistans där assistansen inte utförs av anhörig/anhöriga som bor tillsammans med personen: 278 kr
  2. Ersättning för personlig assistans där assistansen bor tillsammans med personen: 254 kr
  3. Ersättning för personlig assistans om person är beviljad aktiv tid hela natten:
    314 kr

Uppräkning av ersättningsbeloppen görs årligen med samma procentsats som uppräkningen av det statliga schablonbeloppet. Ovan angivna belopp avser 2020 års ersättningsbelopp.

De nya ersättningsnivåerna börjar gälla från och med den 1 maj och fakturan för maj 2020 ska innehålla det nya beslutade timbeloppet för att Heby kommun ska kunna betala ersättning.

Kontakt
Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>