Besöksförbud införs på vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden

Heby kommun har från och med fredagen den 13 mars infört besöksförbud på alla våra vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Våra Mötesplatser för seniorer och Väntjänsten är sedan tidigare stängda.

Besöksförbudet införs på grund av att Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög. Heby kommun följer rekommendationer och riktlinjer. Vi förstår att det är ett tråkigt besked för många, men vi skulle inte ta beslutet om det inte var nödvändigt för att minska smittspridning och skydda våra boende.

Vid särskilda skäl kan undantag göras. Då förs en dialog med enhetschef för att kunna hantera detta.

Kontakt:
Medborgarservice
Telefon 0224-360 00
medborgarservice@heby.se