Biltvätt på gatan – nej tack!

© Mitt Vatten, http://mittvatten.se/

© Mitt Vatten, http://mittvatten.se/

Nu är sommaren här och för många lockar det att tvätta sin bil på gatan eller garageuppfarten. Gör inte det! Det bästa är om du åker till en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet. Väljer du en miljömärkt biltvätt minskar utsläppen av farliga ämnen med cirka 90 procent. Tvättvatten från biltvätt innehåller ämnen som exempelvis bränsle- och oljerester, tungmetaller, tvättkemikalier, avfettningsmedel och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga för miljön.

Om biltvätt sker inom exempelvis ett bostadsområde rinner det förorenade tvättvattnet, via dagvattenbrunnen, direkt ut till närmaste vattendrag. Kanske är det en favoritbadplats eller ett jättebra fiskeställe som drabbas. Eller så rinner vattnet till närmaste avloppsreningsverk. Då följer föroreningarna antingen med genom verket och hamnar i våra vattendrag eller så hamnar de i avloppsslammet, vilket gör att det blir svårare att hitta en kretsloppsanpassad lösning för slamhanteringen.

Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från biltvätt i dagvattennätet och därmed i vattendragen.

I Heby kommuns riktlinjer för dagvatten står det att:

  • Fordon får inte tvättas på gatan eller på garageinfart med avledning till allmänt dagvattensystem.
  • Då kemiska produkter för rengöring och avfettning används ska vattnet inte ledas till dagvattensystemet, även om miljöanpassade kemikalier används.

Godkänt är att bara spola av bilen utan att använda avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter stående på en grus- eller gräsyta hemma. Där kan tvättvattnet tas upp och delvis renas av marken.

Så låt oss hjälpas åt att vara snälla mot miljön genom att tvätta bilen på en biltvätt!

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>