Bli en pandemihjälte du också – handla ensam

Sedan den 6 mars måste butiksägare, inom ramen för covid-19-lagen, uppmana kunder att handla ensamma. Rapporter till länsstyrelsen visar dock att många kunder fortsätter att handla i grupp, antingen av okunskap eller av ovilja att följa restriktionerna.

– När butiksägare påtalar att det inte är okej att besöka butiken i grupp struntar många i uppmaningarna. Det har uppstått trängda situationer och i något fall har det blivit hotfullt. Vi ser detta i exempelvis gallerior som vanligtvis fungerar som mötesplatser och i butiker nära skolor där elever handlar, säger Kristina Jansson, chef för enheten som utövar tillsynen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Runt mer än hälften av samtalen till länsstyrelsens tillsynsenhet handlar om att allmänheten brister i att följa restriktionerna och önskemål om att handlarna ska göra mer. Covid-19-lagen ger dock inte butiksägare möjlighet att avhysa personer enbart för att de handlar tillsammans, eller inte håller avstånd.

– Handlarna ska och vill följa lagstiftningen, men det är också allas personliga ansvar att följa butikernas anvisningar. Det är extra viktigt nu när smittspridningen ökar och vi ser utbrott av nya virusvarianter, säger Kristina Jansson.

Kunder med barn eller i behov av stödpersoner, som ledsagare, är undantagna denna anvisning.

Så nu hjälps vi åt! Åk eller gå och handla ensam om du inte är i behov av ledsagare. På så sätt minskar vi risken för trängsel och ökad smittspridning. Vi hjälper också alla våra fina butiker som kämpar hårt i dessa tider.

 

 

Covid-19-lagen började gälla den 10 januari 2021 och har sedan dess skärpts stegvis. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Uppsala län kontrollerar att besluten följs i länet.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är bland annat gym- och sportanläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg samt allmänna sammankomster. Restauranger och andra serveringsställen omfattas inte av covid-19-lagen. De kontrolleras av kommunerna.

 

Relaterat