DP 375 Gamla Frälsningsarmén Harbo

Detaljplan för ”Gamla Frälsningsarmén i Harbo”, Forsbo 1:55, DP 375

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Harbo tätort.

Planen var ute på samråd mellan 2019-08-02 – 2019-08-30 och på granskning mellan 2019-11-13 – 2019-12-11 samt 2020-01-24 – 2020-02-21.

Planförslaget godkändes av kommunstyrelsen 7 april 2020 och antogs av kommunfullmäktige 21 april 2020.

Planen vann laga kraft 18 maj 2020.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord