DP 405, mötesspår Heby

Översiktsbild Heby station med uppmärkningar

Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett ytterligare järnvägsspår med perrong samt en GC-tunnel alternativt övergång mellan Norra Järnvägsgatan till Heby station. Syftet med Trafikverkets projekt är att bygga ett nytt mötesspår som ska kunna öka kapaciteten på banan samt möjliggöra tågmöten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord