DP 382 Industrispår Setra

En ansökan om ny detaljplan inkom från Setra Trävaror AB 2018. Detaljplanen ska bereda plats för spårområde så att ett nytt industrispår kan anläggas längs med befintligt spår.

Eventuell planstart är vilande tills Setra bestämt vilken lösning de önskar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord