”C-Tillsammans” – sju kommuner i Uppsala län krokar i arm i nytt samarbete

Nytt nätverk har bildats för att gemensamt möta välfärdsutmaningen
Kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har gemensamt ställt sig bakom ambitionen om en ökad samverkan kring olika kommunala uppdrag. Nätverket har initierats av och drivs av ordförandena i de sju kommunstyrelserna.

Bakgrunden är att Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. Den arbetsföra andelen av befolkningen minskar och rekryteringssvårigheterna i kommunerna ökar. Med anledning av detta vill vi undersöka om det går att stärka utförandet av de kommunala uppdragen genom att delar av dem görs gemensamt.

– Vi behöver effektivisera fler arbetsuppgifter som ligger ganska långt från medborgarna. Det är positivt att sju kommuner i Uppsala län nu undersöker möjligheten till bredare samverkan inom fler verksamhetsområden, säger Marie Wilén (C), Kommunalråd.

Syftet är att vi mindre kommuner ska hitta samverkansformer som gör att vi bättre kan möta de utmaningar vi står inför och klara välfärdsuppdraget. Kommunernas ekonomier är under hård press samtidigt som kraven från invånarna ökar. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att klara personalförsörjningen i kommunerna och här behöver vi samverka för att minska sårbarheten. Målet är att skapa större nytta för kommuninvånarna genom ett ökat samarbete. Tillsammans är vi starkare.

En bred förstudie ska genomföras
Vi har tillsammans enats om att genomföra en bred förstudie om möjligheterna att samverka mer kring kommunala uppdrag. Förstudien ska bland annat identifiera områden där samverkan är juridiskt och organisatoriskt möjlig och samtidigt ekonomiskt fördelaktig.

Vi har en god erfarenhet av kommunövergripande samarbete i den gemensamma IT-nämnden, där fem av våra sju kommuner sedan 1 januari 2019 samverkar kring driften av kommunernas IT-system och support till användare. Vi är övertygade om att det finns fler områden där vi kan hjälpa varandra och hitta nya smarta former för konkreta samarbeten.

Förstudien beräknas inledas nu under försommaren och ambitionen är att redan innan årets slut ha kommit igång med en ökad samverkan inom flera områden.

Ingvar Smedlund, (M) kommunstyrelsens ordförande Enköpings kommun

Marie Wilén, (C) kommunstyrelsens ordförande Heby kommun

Liselotte Grahn Elg, (M) kommunstyrelsens ordförande Håbo kommun

Peter Evansson, (S) kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun

Sara Sjödal, (C) kommunstyrelsens ordförande Tierps kommun

Jacob Spangenberg, (C) kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun

Marie Larsson, (S) kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby kommun