Detta gäller för vuxenutbildningen i Heby kommun från och med onsdagen den 18 mars

Vuxenutbildningens undervisning kommer från och med onsdag 18 mars att bedrivas på distans. Ingen undervisning kommer att bedrivas på skolan. Alla elever kommer att få instruktioner via Unikum om hur undervisningen nu kommer att gå till. Eventuella frågor tas med respektive mentor.

Lärlingsutbildningen fortgår som vanligt.

Du som är gymnasieelev boende i Heby kommun ska följa informationen från din gymnasieskola.